The Thief (arkitekt: Mellbye Arkitekter, byggherre: Tjuvholmen Utvikling). Foto: Trond Joelson

Tjuvholmen vant Cityprisen

Tjuvholmen-utbyggingen er blitt tildelt Cityprisen 2014.

Prisen ble delt ut på Citykonferansen 2014.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:

«Prosjektet er av omfattende karakter og setter på mange måter en ny standard innenfor sitt segment av norsk eiendomsutvikling. Prosjektet er gjennomført, helhetlig og preget av stor vilje til å strekke seg langt for å oppnå kvaliteter langt utover kortsiktige gevinster eller minste felles multiplum.

Som byutviklingsgrep er vinneren fremsynt, samtidig som prosjektet tar opp i seg klassiske idealer om hva livet i en by og urbane kvaliteter kan og bør være. Juryen mener at dette dreier seg arkitektonisk forståelse av skala og typologier like mye som bevisste valg rundt program og forståelsen av høy andel boliger for å skape velfungerende bymiljøer.»

De mener resultatet er en berikelse for byen og befolkningen og skaper en helt ny destinasjon med internasjonalt tilsnitt. En rekke kjente arkitekter har deltatt i utbyggingen.

Årets jury har bestått av:

Anne Bruun-Olsen, adm. dir. i DTZ Realkapital Eiendomsmegling AS

Ellen De Vibe, etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Jon Sandnes, adm. dir. i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg

Nicolai F. Riise, daglig leder i MAD AS, juryens leder

Cityprisene som har blitt delt ut har gått til følgende prosjekter:

1998: Kristiania Torv i Oslo

1999: Molde Stadion i Molde

2000: Frydenlund området i Oslo

2001: Nedre Elvehavn Trondheim

2002: Christiania Qvartalet

2003: Alna senter

2004: Posthuset

2005: Pirsenteret i Trondheim

2006: Nydalen Campus

2007: Hausmanns gate 16

2008: Agrokvartalet i Asker

2009: Skattekvartalet på Vaterland

2010: Lysaker Park ved Storebrand Eiendom

2011: Rockheim i Trondheim

2012: Vulkan i Oslo

2013: Operakvarteret i Oslo

2014: Tjuvholmen