Tilskudd kan gi stor energisparing

Det er et enormt potensial for energisparing i norske hus som er bygd fra 1960 til 1990, men myndighetene må etablere en tilskuddsordning, mener Byggmesterforbundet.

I løpet av de 30 årene fra 1960 til 1990 ble det bygd omkring 600.000 småhus med en langt dårligere isolering i tak og vegger enn det som nå er standard. Om 10 % av disse etterisolerer boligene sine til dagens standard, kan samfunnet spare omtrent 2,1 TWh energi årlig. Det tilsvarer to gasskraftverk.

Beboerne vil også oppleve bedre komfort hjemme etter et slikt tiltak.

Dette vil dessuten kunne ha stor sysselsettingsgevinst i dagens arbeidsmarked. Beregninger viser at omkring 36.000 årsverk trengs til disse tiltakene.

Byggmesterforbundet mener det er riktig at det er satt i gang en stor reklamekampanje for å gjøre forbrukerne oppmerksom på slike energisparetiltak. Men i en uttalelse vedtatt på Byggmesterforbundets landsmøte i Tønsberg 22. mai, påpekes det at oppfordringer må følges med økonomisk tilskudd for å få ønsket effekt.

Enova kan vise til suksess med tidligere tilskuddsordninger for å installere varmepumper eller bytte ut gamle vedovner, hvor små statlige tilskudd utløser investeringsvilje til beste for miljøet.

Regjeringen bør dessuten utrede mulighetene for skattefradrag for husholdninger som setter i verk tiltak som gir stor energisparing.

Slike ordninger har hatt svært god effekt i Sverige og vil gi en vinn/vinn-effekt for hele verdikjeden i en bransje som sliter med markedsnedgang, samtidig som det oppnås store miljøgevinster, fastslår Byggmesterforbundet.