Nina Jensen er generalsektretær i WWF. Foto: WWF-Norge

Til Bjørn-Osvald: Vi er på laget deres!

WWF-Norges generalsekretær Nina Jensen svarer i dette bygg.no-innlegget på markedsdirektør i GK, Bjørn-Osvald Skandsen, sitt åpne brev.

Hei Bjørn-Osvald Skandsen og takk for brevet! Du treffer spikeren på hodet: Energieffektivisering og besparelser er fundamentalt viktig for å lykkes med det grønne skiftet. Som du så fint påpeker, den grønneste strømmen er den du ikke bruker.

I WWF er vi opptatt av å få mest mulig fornybar energi med minst mulig belastning på natur og klima. Her er det soleklart at en kilowattime spart er bedre enn en kilowattime produsert, uansett teknologi. Da unngår vi unødvendige naturinngrep. Derfor har vi også spilt inn til regjeringen at vi må satse mer på energieffektivisering og at Enova må styrkes med flere midler.

I behandlingen av Energimeldingen i vår ble det vedtatt at det skal effektiviseres 10 TWh i eksisterende byggemasse. Dette er gode nyheter for klima og for naturen. Og ikke minst representerer dette store forretningsmuligheter for eiendomsbransjen. WWF heier på spydspissene i bransjen som leder an med energieffektivisering.

Slik vi ser det i WWF er energieffektivisering ikke bare et godt klimatiltak, det er også en gedigen forretningsmulighet. En ny rapport (s. 33) viser at 10 TWh energieffektivisering gir grunnlag for nesten 14.000 nye arbeidsplasser og har samfunnsøkonomisk nytteverdi på om lag 90 milliarder kroner. Dette representerer en vinn-vinn-vinn-vinn situasjon: Natur og klima vinner fordi vi unngår naturinngrep og frigjør fornybar energi til å erstatte fossil, byggebransjen vinner med økt aktivitetsnivå og nye forretningsområder, bank og finans vinner ved å finansiere energieffektive løsninger, og byggherrene vinner i form av økt verdi og lavere driftskostnader på sine bygg. Her er det vel bare å krumme ryggen og svinge seg rundt?

Kanskje nettopp energieffektivisering skulle vært tema for eiendomsbransjen viktigste møteplass, Eiendomsdagene, på Norefjell i januar neste år? Dessverre ser jeg at dette temaet ikke engang er nevnt i programmet .

Her ser det ut som bankene med økonomene og analytikerne fortsatt står i spissen. Skal vi få til energieffektivisering i stor skala må vi også ha med dem som sitter på pengesekken.

Bjørn-Osvald, tar du utfordringen om å få energieffektivisering, og de mulighetene det gir, høyere opp på agendaen internt i bransjen? Vi skal gjøre vårt og vi støtter budskapet ditt 100 prosent!

Med vennlig hilsen,
Nina Jensen

Generalsekretær i WWF-Norge