Kim Kristiansen (anleggsleder Thorendahl), Bjørn Eknes (prosjektleder Thorendahl), Ingrid Karlsen (prosjektleder Omsorgsbygg), Lars-Henrik Bøhler (administrerende direktør Omsorgsbygg), Lukas Durlej (operativ direktør AF Håndverk) og Ingvar Røang (daglig leder Thorendahl). Foto: AF Håndverk

Thorendahl skal bygge nok en midlertidig brannstasjon i Oslo

Thorendahl AS og Omsorgsbygg Oslo KF har signert kontrakt om å etablere en midlertidig brannstasjon i Suhms gate 19 på Marienlyst.

Den midlertidige brannstasjonen skal huse Briskeby brannstasjon mens den rehabiliteres, skriver AF Håndverk i en pressemelding.

Briskeby Brannstasjon skal gjennomgå total rehabilitering og det vil ikke være mulig å drifte den for

Thorendahl AS har nylig overlevert en tilsvarende brannstasjon til Omsorgsbygg på Eikenga, som er midlertidig brannstasjon for ny hovedbrannstasjon på Bryn. De ferdigstiller også rehabiliteringen av en annen brannstasjon på Ekeberg

- Vi har stort fokus på å tilfredsstille kravene Omsorgsbygg Oslo KF og Oslo-modellen setter til oss som utførende. Brannstasjonen i Suhms gate er vår fjerde kontrakt på kort tid som omhandler brannstasjoner i Oslo, noe som passer perfekt inn i vår satsning på kompliserte og sammensatte prosjekter, med og uten rehabilitering, sier daglig leder i Thorendahl, Ingvar Røang i meldingen.

- Det er et kvalitetstegn for Thorendahl å levere en ny brannstasjon ved hjelp av egne håndverkere og erfarent prosjektteam. Vi ser at strategien med å utvide kompetanseområdene innad i AF Håndverk går etter planen, sier operativ direktør i AF Håndverk-konsernet, Lukas Durlej.

- Det er utfordrende å totalrehabilitere Briskeby brannstasjon, samtidig som beredskapen i Oslo by ivaretas. Løsningen er å bygge en midlertidig brannstasjon på Marienlyst som skal dekke området til Briskeby brannstasjon. Den midlertidige brannstasjonen skal stå klar mot slutten av dette året, og vil demobiliseres når Briskeby brannstasjon er ferdig rehabilitert, sier Lars Henrik Bøhler, administrerende direktør i Omsorgsbygg.