Thiisgården får ny toppetasje

Håndverkskompaniet AS har fått i oppdrag av Haakon VIIs gate 1 ANS å utføre riving og nybygging av 9. etasje og påbygging av en ny toppetasje i 10. etasje med teknisk rom på tak på Thiisgården i Oslo.

 

 Arbeidene utføres i en totalentreprise. Arealene i 9 og 10 etasje utgjør hver for seg 950 kvm + teknisk rom over 10 etasje. Arealene skal benyttes til utleie for kontorer. Thiisgården er en kombinert kontor- og foretningsgård i 9 etasjer + teknisk rom på tak med adresse Haakon VII gate 1 og er oppført i 1957-1959. Eiendommen er oppført i plasstøpt betong og bekledd med granitt og profilerte betongelementer. Bygningen vil være i normal drift i byggeperioden. Byggetid juni 13 - mai 14. Kontraktssum 61,6 mill. kr.

Håndverkskompaniet AS skal i totalentreprise utvide Rykkinn Nærsenter med ca 8200 kvm parkering og forretning, og 8000 kvm forretning og fellesarealer skal bygges om. Byggherre er Norgesgruppen (Rykkin Nærsenter AS). Prosjektet omfatter ett tilbygg i to etasjer med underliggende garasjeanlegg i 2 etasjer, samt oppgradering av utvendige arealer. Ombygging/oppgradering består av ny innvendig lay-out og oppgradering av tekniske anlegg. Eksisterende garasjeanlegg under bakken skal rives. Senteret skal være i drift i hele byggeperioden. Byggetid juni 13 - nov. 14. Kontraktssum 116 mill. kr.