Tette tak redder liv

Nylig var redaktøren på et takseminar. Vi som mange andre er nemlig opptatt av at takene skal være tette, men dessverre er det langt fra tilfelle. Spesielt i mange offentlig bygg skal det spares på alt mulig. Det er lett å skaffe finansiering til et nybygg på 100 millioner, men det å skaffe 50 000 kroner til nødvendig vedlikehold noen år senere synes helt håpløst. Ofte kan vi melde om at skolebygg, sykehjem og endog sykehus har tak som lekker. Det trenger ikke å være store skaden, men vannet kommer inn i konstruksjonen og da starter elendigheten med sopp og råte.

Og det er nettopp i denne prosessen at det kan oppstå fare for liv og helse. Vi er overbevist om at samfunnet kunne ha spart store midler - og kanskje enda viktige at folk hadde sluppet sykdommer og i noen tilfeller også død om man hadde sørget for alminnelig vedlikehold. Ingen blir siktet når folk blir syke etter å ha oppholdt seg i syke hus. Men kanskje det er på tide å plassere et ansvar. Vi vil anbefale alle byggherrer å sørge for en vedlikeholdsavtale med et taktekkerfirma. Det er etter vårt syn en billig livsforsikring for et bygg. Da kunne eventuelle feil bli oppdaget før det gjorde noen skade. Vi er også opptatt av at det er profesjonelle bedrifter som slippes opp på tak uansett hva de skal gjøre der. Dessverre er det alt for mange eksempler på at useriøse bedrifter lager stor skade etter at de har utført arbeid på tak.