Grorud flerbrukshus vil få et bruksareal på rundt 4 600 kvadratmeter, og skal inneholde både flerbrukshall med tribune, garderober, klubbhus for Grorud IL, kultursal, treningssal for taekwondo og barnehage med seks avdelinger. Foto: Kultur- og idrettsbygg

Tett bygg på Grorud flerbrukshus

Yttervegger og tak på Grorud flerbrukshus er nå tett, og de innvendige arbeidene har allerede startet opp.

Flerbrukshuset på Grorud blir en ny og miljøvennlig idretts- og kulturarena i Oslo med barnehage i samme bygg. Huset planlegges ferdig i løpet av sommeren 2020 og klar for bruk rett over sommerferien, skriver Kultur- og idrettsbygg i en pressemelding.

– Tett bygg er en viktig milepæl i byggeprosessen. Vi gleder oss over å være i rute med et bygg som vil legge til rette for spennende sambruk mellom idrett, kultur og barnehage. Vi er også stolte over at beregnet energiforbruk blir 30 prosent mindre i dette bygget enn kravene tilsier. Flerbrukshuset på Grorud blir et bygg det er god grunn til å glede seg til å ta i bruk, sier Vegar Andersen (Ap), konstituert byråd for næring og eierskap.

Det er knyttet høye miljø- og energikrav til det nye flerbrukshuset, som blant annet får passivhusstandard, sentralt driftskontrollanlegg, grønt tak tilrettelagt for solcellepanel, samt fjernvarme fra Fortum. I tillegg har Kultur- og idrettsbygg gjennom hele byggeprosessen på Grorud bestreber seg på å bruke miljøvennlig betong og resirkulerbart stål.

Som en av de største byggherrene i landet, ønsker Oslo kommune å dra byggenæringen i en mer bærekraftig retning.

– Som andre byggeprosjekter i Kultur- og idrettsbygg, bygges også Grorud flerbrukshus fossilfritt. I tillegg har vi høynet ambisjonsnivået ytterligere ved å innføre krav om fossilfri transport til og fra byggeplassen der det er mulig. Fremdeles gjenstår noen større biler og maskiner der det ikke finnes fossilfrie alternativer, men en stor del av transporten knyttet til denne byggeplassen er fossilfri, og vi er stolte over å være med på å drive utviklingen i grønn retning, sier byggherre og direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

Med milepæl om tett bygg oppnådd før jul, har prosjektet nå fullt fokus på innvendige arbeider, som tekniske installasjoner, elektro og rør samt sparkling og maling.

– Vi følger såkalt slangefremdrift gjennom hele bygget. Det vil si at de ulike faggruppene går etter hverandre og utfører arbeidsoperasjonene i mest mulig effektiv rekkefølge. Mot våren og sommeren neste år vil vi utføre siste finish innvendig, blant annet med å legge dekke i selve flerbrukshallen, forteller Grimsby.

Nærmere våren vil prosjektet jobbe mer med det utvendige aktivitetsområdet, og bygget vil også bli kledt med glasspaneler som har integrert LED-belysning.

– Denne ytterkledningen på fasaden skiller seg arkitektonisk ut fra andre, tilsvarende bygg. Panelene vil gi særpreg til bygget, og den integrerte belysningseffekten vil spre lys til området utenfor og bidra til å skape hyggelig og trygg ferdsel, sier direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.