BHO/BVP-rådgiver Odd Tillerli i Prosjektutvikling Midt-Norge (fra venstre), prosjektleder Rune Løfshus og administrerende direktør Gabriel J. Bjørseth i Teknobygg, utbygningssjef Tore Myrvold og prosjektleder Anne Grete Valstad i Trondheim eiendom - utbygging. Foto: Teknobygg

Teknobygg signerte for BVP-barnehage i Trondheim

Teknobygg AS har signert kontrakt med Trondheim kommune om oppføring av Ranheimsfjæra barnehage.

Det skriver Teknobygg i en pressemelding torsdag.

Anskaffelsen er gjennomført etter BVP-metoden (Best Value Procurement), og er den første i sitt slag for formålsbygg i Trondheim kommune, skriver Teknobygg.

Etter endt konkretiseringsfase ble kontrakten signert sist fredag.

– Anskaffelsesmetoden er ny for oss, og det har klart vært litt prøving og feiling, men en bratt lærekurve, sier kalkulatør og innkjøper Helene Welde hos Teknobygg.

– Vi ser imidlertid stor nytte i den konkretiseringsfasen vi nå har vært i gjennom, og mener klart at dette gir begge parter et godt kjennskap både til hverandre og til prosjektet, fortsetter hun.

Kontrakten innebærer bygging av en seksavdelingsbarnehage i to etasjer, utført som passivhus og med utstrakt bruk av massivtre. Kontraktsverdi 43 millioner kroner før merverdiavgift.

– Vi er både glade og stolte over å ha fått denne kontrakten, sier administrerende direktør Gabriel J. Bjørseth i Teknobygg.