Illustrasjonsfoto

Arrangerer "Best Value"-kurs for entreprenører og rådgivere

EBA samarbeider med RIF, NITO FBA for å kunne tilby Best Value for leverandører.

  «Best Value Procurement (BVP) er en anskaffelsesmetode og en tilnærming til prosjektledelse som har vist gode resultater i andre land.

– BVP handler om å skape vinn-vinn i prosjektene gjennom å få den beste tilgjengelige kompetansen som er tilgjengelig, og sikre at både leverandør og kunde har felles mål med prosjektet, forteller utviklingssjef Ari Soilammi i RIF, som har vært med å utvikle kurset.

I BVP er fokus på pris sekundært, og vektes typisk cirka 25 prosent, mens ulike kompetansekriterier vektes cirka 75 prosent. Kompetanse måles basert på prestasjoner som er relevant for prosjektet. Prestasjoner fremstilles mest mulig objektivt gjennom tall og målinger, og i mindre grad i prosatekst. Videre er det leverandøren – ikke kunden – som styrer en konkretiseringsfase. Dette gjør at leverandøren er i førersetet og kunden ikke dikterer i detalj hvordan arbeidet skal gjennomføres.

– Dette fremmer effektiv gjennomføring. Konkretiseringsfasen bidrar også til minimering av konflikter i gjennomføringen siden prosjektet gjennomplanlegges og detaljavklares i samspill mellom leverandør og kunde - før man signerer kontrakten og setter i gang, sier Soilammi videre.

EBA er glade for å kunne tilby dette kurset.


– I Norge har flere offentlige byggherrer tatt dette i bruk, og spesielt Nye Veier, som bruker det som sin hovedmetode for anskaffelse av milliardkontrakter på vegutbygging, sier Kari Sandberg, adm. dir i EBA.

Kurset er laget spesifikt for entreprenører og rådgivere og finner sted 10. - 11. april i Oslo.