Foto: Teknobygg

Teknobygg bygger om sjokoladefabrikk i Trondheim til leiligheter

Teknobygg har signert kontrakt på 88 millioner kroner før merverdiavgift med utbygger Nye Mellomveien 18 AS, ved Terje Bye.

Det skriver Teknobygg i en pressemelding mandag.

Prosjektet dreier seg om en ombygging av et eldre industribygg til å inneholde 53 leiligheter på Lademoen i Trondheim.

Mellomveien 18 er et gammelt industribygg i Trondheim, bygd i tre byggetrinn fra 1913 til 1917 for Nidar Sjokoladefabrikk. Bygget har hatt forskjellige eiere, og har rommet diverse næringsvirksomhet frem til 1980-tallet, da bygget ble bygget om til et kontor- og undervisningsbygg, skriver Teknobygg.

Bygget er markert som antikvarisk verdi klasse B, hvilket vil si høy antikvarisk verdi. Klassifiseringen spesifiserer at bygget søkes bevart, og dette gjelder både takform, fasader, vinduer og dører, materialbruk og farger, som skal søkes opprettholdt eller tilbakeført for å bevare bygningens og anleggets karakter.

– Teknobygg er veldig glad for denne kontraktstildelingen, sier administrerende direktør Gabriel J. Bjørseth i pressemeldingen.

– De antikvariske føringene gir oss noen ekstra utfordringer med tanke på nybygde leiligheter som vi bygger mye av. Vi avslutter i disse dager ombygging av Rosendal kino til nye Rosendal Teater som ligger i samme området, også dette med betydelige antikvariske føringer. Vi mener derfor vi er godt rustet for å takle dette med den kompetansen vi sitter på, avslutter Bjørseth.

Prosjektet skal igangsettes umiddelbart, og ferdigstilles sommeren 2020, heter det i pressemeldingen.