Teknobygg bygger boliger for Trym

Teknobygg har signert totalentreprisekontrakt med Trym Bolig AS som gjelder oppføring av 69 leiligheter på Øya i Trondheim.

Prosjektet består av fem blokker i fire og fem etasjer, og vil oppføres i prefabrikkerte betongelementer, med en gjennomgående høy standard.

Hver blokk vil ved ferdigstillelse ha sin farge. Det er utfordrende grunnforhold i området og høy grunnvannstand, noe som krever en vanntett løsning med helstøpt bunnplate.

Terje Steen, daglig leder i Trym Bolig, opplyser at det allerede er oppnådd tilstrekkelig salg, så nå er det kun endelig godkjenning av reguleringsplan og byggesøknad som bestemmer byggestart. Dette forventes å foreligge i løpet av november.

Magnus Den Gode, som prosjektet heter, reises i et sentralt område, beliggende midt i det som fremover vil utgjøre blant annet NTNU Campus og St. Olav Hospital. De har i utviklingen av prosjektet lagt særskilt vekt på stedskarakteren i området, og derigjennom realiseres prosjektet i form av 5 separate bygningskropper. Det er videre lagt vekt på at både eksteriør, så vel som interiør skal leveres med en høy standard.

- Vi har svært god erfaring med Teknobygg AS som entreprenør, og opplever at sluttproduktet er veldig bra. Det betyr mye både for oss, og ikke minst hva gjelder kundeopplevelsen blant våre kunder, sier Steen i en pressemelding.

- Dette er en svært viktig kontrakt for oss. Med en kontraktsverdi på i underkant av 140 millioner kroner gir denne et svært godt påfyll i ordreboken for 2018 og 2019, sier administrerende direktør Gabriel J. Bjørseth i Teknobygg AS.

- Det er veldig mange boligprosjekter ute for salg i Trondheim i øyeblikket, så vi er derfor veldig glad for at det ikke er noe forbehold vedrørende salg her. Vi regner med å sette spaden i jorda rundt årsskiftet, legger han til.