Techconsult fikk rammekontrakt  med Gassnova SF

Avtalen mellom Techconsult og statsforetaket Gassnova dekker innleie av et bredt spekter av tjenester innen tekniske og prosjektadministrative fagområder.

Administrerende direktør i Techconsult, Ronny Meyer, er fornøyd med rammeavtalen.

Statsforetaket Gassnova om skal bidra til å fremskaffe løsninger som gjør at teknologi for fangst og lagring av CO2 tas i bruk og blir et effektivt klimatiltak. Selskapet har sitt hovedkontor i Porsgrunn.

Avtalen har en varighet på to år med opsjon på forlengelse. Hoveddelen av arbeidet vil foregå på Gassnova sitt hovedkontor i Porsgrunn.

Administrerende direktør i Techconsult, Ronny Meyer, er svært fornøyd med den nye avtalen.
- Gassnova er et høykompetent foretak som arbeider med spennende og fremtidsrettede løsninger. Vi er svært glad for den tilliten de har vist oss gjennom tildelingen av denne rammeavtalen, og ser frem til å arbeide med dem i årene fremover, sier han i en pressemelding. 

- Vi har ikke full oversikt over hvilke volumer som avtalen vil gi oss, men er allerede i full gang med evaluering av eksisterende ressurser og legge planer for rekruttering av flere dyktige fagpersoner innen de aktuelle fagområdene.