Taket på Rimi burde vært forsterket

Konstruksjonen til taket på Rimi-butikken på Hovland, som raste sammen for drøye to uker siden, burde vært forsterket i 1995-96. Da ble lokalene bygd om til butikk.

Det slår en rapport fra Norconsult AS nå fast, ifølge Østlands-Posten. Rapporten viser til at et tilsvarende tak raste sammen i Drangedal på 1970-tallet.

Nå er den gamle Rimi-butikken på Hovland nærmest jevnet med jorden. I løpet av få måneder regner eieren med at en ny Rimi-butikk vil være ferdig reist. Taket raste under tung snø mandag 2. mars i år. Til alt hell ble ingen personer alvorlig skadd.

I konsulentrapporten heter det at bygget er oppført i en tid da det ble dimensjonert for snølaster på 150 kilo per kvadratmeter. Politi og brannvesen var til stede på Hovland like etter raset, og det ble målt snøtyngde på ett punkt til å være cirka 245 kilo per kvadratmeter.

Huseieren Tema Eiendom AS har forklart at det ved kjøpet av bygget i 1995 ble opplyst at taket var dimensjonert for en snølast på 225 kilo per kvm.

- Bæresystemet på bygninger bør forsterkes på bygninger med flate tak når disse bygges om. Takets gesims burde også senkes til et lavere nivå på slike typer bygg, for å hindre opphopning av store snømengder på flate tak som her, og lette arbeidet med snørydding, heter det i Norconsult-rapporten, som ble lagt fram sist fredag.