Ta vare på kompetansen

Over flere år har den norske anleggsbransjen bygget opp sin kompetanse og kapasitet i takt med de stadig økende samferdselsinvesteringene. Nå kommer signaler om en nedtrapping av aktiviteten innen denne sektoren fra statlig hold. Forhåpentligvis blir en slik nedtrapping av begrenset art, og ikke slik at vi kan risikere å bygge ned en kompetanse og kapasitet det kan ta veldig lang tid å bygge opp igjen.