Ta godt vare på lærlingene!

Byggenæringens virksomheter er mer avhengige av å få tak i nok lærlinger enn noen gang. Derfor er det selvsagt gledelig at flere nå har søkt seg inn som lærlinger innen bygg og anlegg - og nettopp derfor er det også ekstremt viktig at disse får læreplass og at de blir godt tatt vare på i det videre utdanningsløpet.

Byggenæringen trenger mange tusen nye fagarbeidere hvert eneste år for å kunne ta unna alle oppgaver som skal løses innen denne sektoren både på kort og noe lengre sikt. Investeringene innen bygg og anlegg vil bare øke på – og det både forventes og kreves at disse oppgavene skal løses av personer som faktisk kan jobben sin og har utdanningen i bakhånd som kan sørge for at kundene får de produktene de betaler for.

Skal næringens virksomheter klare å møte disse kravene trenger de flere fagarbeidere – og disse skal innom et lærlingeløp før de står med fagbrevet i hånda. Gjennom mange år har tilgangen på ungdom som søker seg mot yrkesfag innen bygg og anlegg gått nedover. Tendensen nå er en svak oppgang – og det er avgjørende at næringen må ta imot de som kommer med åpne armer.

Byggenæringens organisasjoner og virksomheter har i mange å ropt høyt etter flere unge som skal satse inn mot bygg og anlegg – og når søkerne nå blir flere, må bedriftene ta unna lærlingene og gi dem den opplæringen de fortjener.

Vi både forventer og regner med så også vil skje. Sjelden eller aldri har vel etterspørselen etter lærlinger vært større enn nå. De fleste seriøse virksomhetene ser selvsagt selv at de må bidra om hele næringen skal nå sitt mål om å få inn flere fagarbeidere – og dessuten har en rekke byggherrer, og da spesielt de offentlige, stilt stadig strengere lærlingekrav. Blant disse finner vi Oslo kommune som gjennom Oslomodellen krever minst 10 prosent lærlinger. Dette gjør at bedriftene og deres underleverandører må har lærlinger i virksomheten for å kunne ta på seg disse oppgavene. Dermed bør det selvsagt heller bli kamp om lærlingene enn en kamp om å klare å finne seg en læreplass for de unge og håpefulle.

Gjennom en lengre periode har vi nå sett at bedriftene legger stadig større ressurser i å tilrettelegge for gode ordninger for lærlingene – og ikke minst at de tar inn flere lærlinger. De bedriftene som vil klare å sikre seg den beste kompetansen i tiden fremover er definitivt de som legger rekrutteringsgrunnlaget nå. Her må man tenke langsiktig - men det må handles i dag. Snart blir det stor manko på de de viktige lærlingene som søker seg til bygg og anlegg.