Synet på hva som er arbeid vil endre seg

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) trakk opp de lange linjene da han oppsummerte året og så fremover på sin pressekonferanse i Regjeringens representasjonsbolig i Oslo onsdag.

Blant det som han mente vil prege året vi har foran oss er at vårt syn på hva som er arbeid vil endre seg. Dette fremgår av stortingsmeldingen som omhandler hvilke perspektiver regjeringen ser for seg.

– Før var du i jobb eller ikke i jobb. Det må vi som nasjon endre oppfatningen av. Det er stadig flere som er delvis innenfor og delvis utenfor arbeidslivet. Det er stadig flere som mottar pensjon som også er i jobb. Langt flere vil være delvis uføre og delvis i jobb. Og det blir mer og mer normalt å være delvis sykmeldt, sa Stoltenberg.

I Perspektivmeldingen, som statsministeren kalte en slanket langtidsplan, fremgår det også at selv med god økonomi, må Norge som nasjon gjøre valg.

– Velger vi noe, får vi mindre rom til andre ting. Stadig mer av statens utgifter er bundet i endringer i befolkningen, sa han og trakk særlig fram eldrebølgen.

Den andre av neste års stortingsmeldinger han valgte å trekke fram, omhandler folkehelse.

– De fundamentale helseproblemene kan bare endres ved forebygging. Vi vil ta i bruk ny teknologi i eldreomsorgen. Ikke for å gjøre den kaldere, men for å frigjøre ressurser.

Jens Stoltenberg sa videre at finanskrisen i Europa har endret karakter.

– Den akutte faren for sammenbrudd er vesentlig redusert. Til gjengjeld har det som var en finanskrise forskjøvet seg til å bli en arbeidsmarkedskrise.