Syljuåsen kjøper seg opp i Innlandsbygg

Syljuåsen AS kjøper 70 prosent av aksjene i Innlandsbygg AS. 

 – Det er sentralt i vår strategi å være den lokale entreprenøren i Mjøsregionen. Innlandsbygg er med sin sterke lokale posisjon i og rundt Lillehammer et viktig ledd for å styrke vår lokale tilhørighet og posisjon i området. Et felles verdigrunnlag med fokus på godt håndverk gjennom dyktige medarbeidere, lokal tilhørighet og aktivt eierskap gir et godt grunnlag for å samle kreftene, sier daglig leder Anders Elje i Syljusåsen.

– Vi er svært tilfreds med at nøkkelpersoner og tidligere eiere ønsker å være med på den videre utviklingen og driften av selskapet. Sammen skal vi vi bygge tillit i årene som kommer, legger Elje til.