Sykt om sykehotellet

Man kan saktens diskutere om saken vedrørende sykehotellet ved Radiumhospitalet startet rett, men vi kan i alle fall si at saken avsluttes aldeles på molbovis. De som har behandlet denne saken i siste instans, har etter vårt syn vært blokket for politisk innsikt og fornuft. Muligens skulle noen maktmennesker vise hvor skapet skal stå.

 

Nå skal PEAB rive alle sine forskalinger, stillaser og brakker og annet utstyr må kjøres bort. Siden må det som er bygget rives. PEAB vil selvsagt ha erstatning for alle sine utlegg. Hva sluttregningen blir for dette galematiasshowet vet ingen.

Alle synes å være enige om at det er behov for dette sykehotellet. Alle synes også å være enige om at det må være bedre for pasienter og pårørende å ta inn på et sykehotell som ligger vegg i vegg med behandlingsrommene på sykehuset enn å ta drosje/ambulanse fra sykehuset og til hotell i Oslo sentrum.

Mange synes å være enige i at dette sykehotellet til syvende og sist kan bli lønnsomt.

Finnes det ikke ansvarlige statsråder som kan skjære gjennom galskapen - eller er det kanskje noen statsråder som står bak og som har konfirmert det utrolige som nå skjer. I tilfelle kan vel de fleste tenke seg hvem det er.

Man må ikke glemme at her hersjes det med skattebetalernes penger. Det er ikke lenge til valg - og slike fadeser glemmes ikke så lett. Om ikke andre bør nå statsministeren gripe inn for å vise at han kan være skipper på skuta.