Sykehusbygg har mange prosjekter på gang. Illustrert her er nytt universitetssykehus i region Vest. Illustrasjon: Nordic AART/ architects, SLA, COWI, Aas-Jakobsen.

Sykehusbygg går for Omegas Pims-system

Omega er tildelt rammeavtale med Sykehusbygg. Prosjektstøtteverktøyet Pims gjøres nå tilgjengelig for bruk på byggeprosjekt i helsesektoren over hele landet.

For å støtte opp om et stadig økende behov for bedre planlegging, gjennomføring og styring av prosjekter, tar Sykehusbygg nå i bruk Omegas prosjektstyringsverktøy Pims for sine byggeprosjekter landet over. Pims vil i første omgang bli tatt i bruk på to, tre større pilotprosjekter og vil deretter gjøres tilgjengelig på en rekke byggeprosjekt hos norske helseforetak.

* Det er et syvmilssteg for oss at Pims nå blir tatt i bruk av en så sentral aktør i helse-Norge og i byggebransjen, sier daglig leder for Omega PS, Svein Tore Haraldseid.

Tilpasses nye prosjekter

Sykehusbygg er et nasjonalt kompetansesenter som bistår norske helseforetak i planlegging og bygging av sykehus. I rammeavtalen inngått med Sykehusbygg vil Omega levere moduler som dekker porteføljestyring, fremdriftsplanlegging, økonomi-, kontrakt- og risikostyring, digital samhandling, styringssystem og oppfølging av aksjoner.

- Vi har i løpet av 30 år utviklet et omfattende, men integrert system basert på erfaring fra store prosjekter innen internasjonal energibransje. Pims håndterer alle faser i et prosjekt, fra tidligfase til ferdigstillelse. Systemet kan tilpasses prosjekter av ulik størrelse i flere bransjer, og vi ser frem til å overføre vår erfaring til prosjekter innen helsesektoren, sier Roger Arnesen, avdelingsleder for Omega PS i Oslo.

I tillegg til å ha den bredeste porteføljen, skåret Pims høyt på både kvalitet og pris i anbudsrunden for nye IT prosjektverktøy til sykehusbygg.

Flere nye kunder i offentlig sektor

Rammeavtalen er den siste i rekken av flere avtaler med nye Omega-kunder innen offentlig sektor. Nylig inngikk Omega også en avtale om bruk av Pims hos Statsbygg.

- Omega sitter på solid kompetanse innen både prosjektstyringsverktøy og prosjektstyringsressurser. Med lang fartstid i faget er vi godt rustet til å ta på oss prosjekter også innen offentlig sektor, som blant annet helse og samferdsel. Muligheten til å samarbeide og utveksle erfaring med en så stor og spennnende aktør som Sykehusbygg er noe vi ser frem til, sier Haraldseid.