Swecos prosjektleder Arild Høydal (til venstre) og Statkrafts prosjektleder Torgeir Nørbech. Foto: Sweco
Swecos prosjektleder Arild Høydal (til venstre) og Statkrafts prosjektleder Torgeir Nørbech. Foto: Sweco

Sweco sikret seg Statkraft-oppdrag

Sweco skal levere rådgivertjenester når Svean kraftverk i Trondheim kommune skal oppgraderes.

Oppgraderingen innebærer bygging av en ny kraftstasjon ved siden av eksisterende kraftverk, i tillegg til nye tunneler som kobles til det eksisterende tunnelsystemet.

– Første fase av prosjektet er en konseptstudie hvor ulike alternativer for den nye kraftstasjonen skal utredes, og Sweco vil bistå med rådgivning innen alle fagområder, melder selskapet i en pressemelding.

Kontrakten ble inngått 31. oktober.

– Det er ikke ofte vi får prosjektere kraftverk så nærme som i Trondheim, så vi gleder oss til å ta fatt på prosjektet. Statkraft er en av våre viktigste kunder, og vi ser frem til å bygge kraftverk sammen med dem, sier Arild Høydal, gruppeleder i Sweco i meldingen.

Ifølge prosjektleder i Statkraft, Torgeir Nørbech, er prosjektet i en tidlig fase og nødvendig konsesjonsprosess er under avklaring.

– I første fase, konseptfasen, skal vi utrede ulike alternativ for plassering av stasjon og tunnelsystem, og vurdere disse opp mot hverandre med hensyn til HMS, økonomi og klima og miljø. Målet med prosjektet er å øke produksjonen i vassdraget ved å bedre virkningsgraden og bedre samspillet mellom alle kraftverkene i Nidelven. Totalt forventes en produksjonsøkning på cirka 10 GWh for kraftverkene i Nidelvvassdraget enn i dagens situasjon, uttaler Nørbech.

I dag har kraftverket, som ligger i Nidelvvassdraget, en årlig produksjon på cirka 122 GWh. Til sammenligning forbruker Trondheim by omtrent 2.870 GWh hvert år.

Prosjektet starter opp i disse dager og planlegges gjennomført som en samspillsentreprise hvor både entreprenør og utstyrsleverandør skal kobles på i tidligfase. Entreprenør forventes å bli involvert medio 2023, og prosjektet forventes ferdigstilt i 2026.