Administrerende direktør i Skift, Bjørn Kjærand Haugland og administrerende direktør Grete Aspelund i Sweco. Foto: Sweco

Sweco signerer Grønnvaskingsplakaten

Sweco blir en del av Skift-nettverket.

Nettverket jobber for at Norge skal nå sine klimamål i 2030.

Administrerende direktør Grete Aspelund i Sweco sier målsettingen med medlemskapet er å bidra til å skape endring i egen bedrift, bransje og i næringslivet som helhet.

– Klimaendringene representerer den største trusselen og endringen for samfunnet vårt, og næringslivet vil ha en stor rolle i dette arbeidet. For Sweco er Skift et naturlig sted å samarbeide og skape en forskjell, sier Aspelund i en pressemelding.

Administrerende direktør i Skift, Bjørn Kjærand Haugland, mener rådgiverselskapet har mye å tilføre nettverket.

– I byggebransjen er man nødt til å tenke langsiktig, fordi prosjekter tar lang tid. Samtidig jobber man med infrastruktur som skal brukes i mange tiår. Akkurat nå jobber Sweco med alt fra sykehus til t-banelinjer og nye bydeler. Dette er prosjekter som vil ha en stor innvirkning både på sitt nærmiljø og Norges innsats for å nå våre mål for utslippskutt og mer sirkulære verdikjeder, sier Haugland i meldingen. 

Grønnvasking blir definert som en form for misledende markedsføring der et produkt eller en virksomhet fremstilles som bedre enn den faktisk er med tanke på sin innvirkning på klima, natur og mennesker.

Grønnvaskingsplakaten som Sweco nå har undertegnet, er ikke et sett med lover, men en rettesnor og veileder for norske virksomheter. Den er laget for å kunne favne alle FNs 17 bærekraftsmål.