– Grønnvaskingsplakaten skal fremover bli en del av verktøykassen vår, sier Janicke Garmann, konserndirektør for bærekraft i Norconsult. Foto: Norconsult

Norconsult signerer Grønnvaskingsplakaten

Nylig signerte Norconsult Grønnvaskingsplakaten. Den skal bidra til å innføre reelle klimatiltak.

Grønnvasking er en form for misledende markedsføring, der et produkt eller en virksomhet fremstilles som bedre enn den faktisk er når det gjelder innvirkning på klima, natur og mennesker, forklarer Norconsult i en pressemelding.

I juli 2020 ble den norske Grønnvaskingplakaten lansert, utarbeidet av Skift - Næringslivets klimaledere, i samarbeid med Miljøstiftelsen ZERO, WWF Verdens naturfond og Framtiden i våre hender. Plakaten skal være en veileder og fungere som rettesnor for små og store virksomheter som vil unngå grønnvasking og bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere. Mer enn 100 norske virksomheter har allerede signert.

– Målet med Grønnvaskingsplakaten var å lage en veileder som gjør det enklere for virksomheter å unngå grønnvasking, og vi er utrolig glade for at Norconsult stiller seg bak denne. For å unngå å grønnvaske, og heller gjennomføre reelle klimatiltak, trenger man kompetanse. Som Norges største rådgivningsselskap, med 20 000 årlige prosjekter innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, kan Norconsult virkelig bidra til å fremme dette initiativet på en konstruktiv måte i de bransjene de opererer i, sier administrerende direktør Bjørn K. Haugland i Skift Norge i meldingen

– For Norconsult ligger bidraget til en bærekraftig utvikling først og fremst i de rådene vi gir til våre kunder, men også i vår egen virksomhet. Ved å signere Grønnvaskingsplakaten forplikter vi oss til å jobbe for løsninger som gir reelle, positive effekter for klima, natur og mennesker. Grønnvaskingsplakaten skal fremover bli en del av verktøykassen vår, og hjelpe både oss og våre kunder til å ta riktige beslutninger knyttet til bærekraft; beslutninger basert på fakta og effekt, og ikke på hva som ser best ut, sier konserndirektør for bærekraft Janicke Garmann i Norconsult.

Hun understreker at gode løsninger som bidrar til en bærekraftig utvikling krever et samarbeid mellom alle aktører i bygg- og anleggsbransjen.

- Vi jobber allerede godt med våre kunder og samarbeidspartnere for at løsninger velges ut fra et bærekraftperspektiv. Dette er et arbeid vi vil styrke fremover, avslutter Garmann.