Illustrasjon: Bane NOR

Deler opp jernbaneentreprise - starter konkurransepreget dialog om Tangenvika jernbanebru

Bane NOR inviterer til prekvalifisering for deltakelse i konkurransen om totalentreprisen for Tangenvika jernbanebru.

Entreprisen var opprinnelig planlagt som en del av en større kontrakt sammen med Hestnestunnelen, men for å tilpasse oss markedet ble den delt i to.

Hestnestunnelen vil bli lyst ut som en egen kontrakt og kommer ut i markedet første kvartal 2020. Kontraktssignering for denne delen er planlagt i februar 2021 og oppstart arbeider i april 2021.

Fristen for deltakelse i konkurransen om totalentreprisen på Tangenvika jernbanebru er satt 3. januar 2020.

– Vi ønsker å legge til rette for en konkurranse som i størst mulig grad benytter markedets kompetanse og kapasitet. Konkurransen vil derfor gjennomføres som en konkurransepreget dialog. Vi har valgt både anskaffelsesprosedyren og bruk av totalentreprise for å legge til rette for dette. Samtidig gir vi leverandørene muligheten til å benytte egen erfaring og utstyr for å finne de gode løsningene, skriver Bane NOR på sine nettsider.

Byggeindustrien har spurt hvor store kontraktene blir, men Bane NOR vil ikke ut med summer i denne fasen.

– Av konkurransemessige hensyn oppgir vi ikke kontraktsstørrelser i denne fasen av arbeidet, skriver kommunikasjonsrådgiver Birgitte Langballe i en e-post til Byggeindustrien.

Tidlig involvering

Leverandørene vil ifølge Bane NOR kunne optimalisere design og metode for fundamentering og planlegge utstyrsbehov og gjennomføring.

– Vi har lyttet til markedets ønske om å bli involvert tidlig, slik at vi sammen kan finne de beste løsningene for hvordan vi skal bygge jernbanebrua over Tangenvika. På denne måten får vi tilgang til de ulike tekniske løsningene som finnes i markedet samtidig som vi får benytte markedets kompetanse, sier Geir Kvillum, prosjektsjef i Bane NOR på strekningen Kleverud-Sørli- Åkersvika i meldingen.

Tror på god konkurranse
Arbeidet med Tangenvika jernbanebruskal foregå med minst mulig påvirkning på miljøet i og rundt Mjøsa, og plassering av massedeponier og bruk av overskuddsmasser er planlagt slik at denne transporten blir så liten som mulig.

Bane NOR skriver på nettsidene at de har stor tro på at valget av anskaffelsesprosedyre og risikofordeling i kontrakten vil bidra til at vi får en god konkurranse.

– Vi er spente på interessen og håper at vi sammen skal finne kostnadseffektive løsninger som vil gi mer jernbane for pengene, avslutter Kvillum.