Administrerende direktør i Sweco, Grete Aspelund. Foto: Nicki Twang

Sweco går inn i klima-initiativ

Sammen med 46 europeiske byer, regioner, bedrifter og investorer har Sweco tilsluttet seg initiativet Step Up Europe, som oppfordrer europeiske land til å øke sine klimaambisjoner.

Bakgrunnen for initiativet er rapporten til FNs klimapanel, som slår fast at utslipp av klimagasser må reduseres med 40-50 prosent innen 2030.

Dette vil kreve svært raske og omfattende endringer i de fleste samfunnssektorer.

– Behovet for å ta kraftige grep for å motvirke klimaendringene blir stadig mer akutt. Dersom vi skal klare å nå Paris-avtalens mål må alle aktører, både offentlige og private, gå sammen om å høyne ambisjonsnivået ytterligere, sier Swecos administrerende direktør Grete Aspelund i en pressemelding.

Blant de øvrige aktørene som står bak initiativet er byer som Brussel og Bristol, og selskaper som IKEA og DNV GL.

– Med vår kunnskap om bærekraftig byutvikling har vi som rådgivere et stort ansvar. Swecos og bransjens kompetanse på fornybar energi, bærekraftig transport og miljøvennlige bygg er avgjørende for å løse klimautfordringen. Jo høyere ambisjoner europeiske land setter, jo mer effektivt kan vi sette denne kunnskapen ut i praksis, sier Aspelund.