Svekket tiltro til LO

LO-leder Gerd-Liv Vallas håndtering av Yssen-saken har svekket LO, mener et stort flertall i en fersk meningsmåling

Totalt mener 73 prosent at LO er svekket og 17 prosent at LO ikke er svekket. 10 prosent har ingen oppfatning, ifølge målingen som Norsk Respons har utført for Aftenposten. Reaksjonen er omtrent lik, på tvers av kjønn, alder, organisasjonstilknytning og politisk tilhørighet. Selv LOs medlemmer mener Yssen-håndteringen har svekket organisasjonen. Under en tredel av de spurte sier de har stor tiltro til LOs håndtering av saker om mobbing og trakassering i arbeidslivet. Ut av valgkomiteen Ifølge Aftenposten viser målingen også at 80 prosent mener Valla ikke bør stille til vervet som leder i Aps valgkomité. Her kan politikerne og velgerne vise seg å være på linje, ifølge en undersøkelse Dagbladet har foretatt blant Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter. Avisen har nådd fram til 52 av Aps 61 representanter på Stortinget. Bare fem av dem avisen har snakket med, mener Valla bør fortsette å lede valgkomiteen i partiet. 24 sier rett ut at Valla må skiftes ut som leder av valgkomiteen, mens 23 ikke vil flagge noen mening nå. Prinsipp og Yssen Siden andre verdenskrig har LOs leder ledet Aps valgkomité på alle Ap-landsmøter bortsett fra ett. Når flere av stortingsrepresentantene nå tar til orde for å bryte tradisjonen, sier flere at det er prinsipielle grunner bak standpunktet, mens andre mener at Vallas håndtering av Yssen-saken diskvalifiserer henne fra vervet. Varsle-vern Den sistnevnte gruppen får muligens ytterligere støtte til sitt syn etter å ha lest arbeidslivsekspert og advokat Runar Hombles vurdering av striden. Han sier til Aftenposten at Ingunn Yssen ble en varsler da hun gikk ut med sin oppsigelse i VG. Dermed kan motangrepene fra LO og LO-leder Gerd-Liv Valla være ulovlige. Yssens brev og hennes oppsigelse er en varsling i forhold til de nye varslingsreglene. Etter min vurdering har hun gjort dette på en måte som ligger innenfor lovens krav om forsvarlig varsling. LO og Gerd-Liv Valla synes å ha brutt loven ved å komme med negative karakteristikker av Yssen som svar på varslingen, sier Homble til avisen. Granskingsutvalg Samtidig er det altså klart at Yssen-saken skal granskes av et uavhengig utvalg. Dagsavisen slår fast at verken Arbeidstilsynet eller Statens arbeidsmiljøinstitutt vil gå inn i den konkrete saken. Utfordringen for LO-ledelsen er å dermed å komme opp med et utvalg som er så uavhengig at også Ingunn Yssen kan godta sammensetningen. Ifølge VG har verken Yssen eller hennes advokat, Ingeborg Moen Borgerud i advokatfirmaet Arntzen de Besche, mottatt noen henvendelse fra LO-ledelsen.