Illustrasjonsfoto

Svak el-sjekk i landbruket

Grundige el-kontroller med søk etter varmegang utføres svært sjelden på norske gårdsbruk, viser en ny undersøkelse. Rutinene bør bli bedre, mener fagfolk.

Den anbefalte og mest avanserte typen el-kontroll er bare gjennomført ved en fjerdedel av gårdsbrukene, ifølge undersøkelsen, som er foretatt av Agri analyse for Norges Takseringsforbund (NTF).

– For å sikre gården best mulig mot brann bør bonden sørge for å få utført en grundig sjekk basert på spesifikasjonene i el-kontroll næring for landbruk. Kontrollen bør utføres av fagperson som også er sertifisert for termografering, slik at varmegang avdekkes. Foreløpig er det alt for få som har gode, forebyggende rutiner på dette nivået, sier Pål Sandli, elsikkerhetskonsulent og takstmann i NTF.

Seks av ti bønder svarte nei på spørsmålet om en slik kontroll var gjennomført på eget bruk. Snaut 15 prosent svarte vet ikke.

Enklere kontroller er imidlertid utbredt. 70 prosent oppga at en gjennomgang var blitt gjort i løpet av de siste tre år. 20 prosent svarte at det hadde skjedd for mellom tre og fem år siden.

– Det er bestemt i forskrift at slike kontroller skal gjennomføres jevnlig. Intervallene spenner fra ett til fem år, med krav om høyest hyppighet der det for eksempel er dyrehold og gjødselkjeller. Men vår erfaring er at dagens kontroller avdekker for få brannfarlige avvik. Ganske ofte er det snakk om installasjonsfeil, så det er viktig med uavhengighet mellom installatør og kontrollør, sier Sandli.

Egenkontroll

28 prosent av bøndene oppga at de utfører egenkontroll av elektrisk anlegg og utstyr oftere enn hver tredje måned. 16 prosent lar det gå tre til seks måneder mellom hver gang. 37 prosent sørger for egenkontroll med mellom seks og tolv måneders mellomrom.

– Mange er flinke til å sjekke selv, men det er begrenset hva de kan finne hvis selve installasjonene representerer risiko. Vi ser mange eksempler på at beskyttelsen mot fuktighet, korrosjon, støv og gnagerskader ikke er god nok, og at sikringsskap er for kaldt plassert, noe som vil forsinke at sikringer kobles ut ved overoppheting. Også feil montering av stikkontakter med klapplokk er vanlig.

Rundt 50 av el-takstmennene i Norges Takseringsforbund har spesialkompetanse innen vurdering av elsikkerhet og taksering av el-installasjoner.

– Denne faggruppen vil trolig øke i antall de kommende årene. Jevnlig el-kontroll som element i arbeidet med brannforebygging vil bli mer etterspurt, ikke minst gjennom påtrykk fra forsikringsbransjen. Innen landbruk er problemstillingen svært aktuell, sier Are Andenæs Huser, administrerende direktør i NTF.

Brannrekord

I fjor ble det registrert 370 branner i landbruket her i landet, ifølge en oversikt fra Landbrukets brannvernkomité (LBK), som samarbeider med landbrukets organisasjoner, forsikringsbransjen samt brann- og bygningsmyndigheter for å bedre brannsikkerheten i landbruket.

– Antallet gårdsbranner i 2014 representerte en rekord vi gjerne skulle vært foruten. Skadeomfanget beløp seg til 410 millioner kroner, sier Linda Stubsjøen, bransjeansvarlig i Landbruksforsikring og selskapets representant i LBK.

Undersøkelser viser at to tredjedeler av alle branntilløp i landbruket har sammenheng med elektrisk anlegg og utstyr.

– Brannforebyggende arbeid må derfor fortsatt ha høy fokus i bransjen, og da spesielt med vekt på el-kontroller og oppfølging av disse, sier Linda Stubsjøen.