SV krever at skattemyndighetene rydder opp etter EØS-feil

Norge har i årevis praktisert feil skatteregler overfor familiependlere fra EU. SV krever opprydning og at pendlerne får tilbake feil innbetalt skatt.

Norge har krevd tre til fire hjemreiser i året for å gi pendlerfradrag, mens det står ingenting om pendlerhyppighet i EØS-reglene. SVs Kari Elisabeth Kaski ber finansminister Siv Jensen (Frp) komme til Stortinget for å redegjøre om praksisen.

– Dette går inn i rekken av flere saker der Norge har en praksis som er i strid med EØS-reglene. Det er kjempeviktig at alle fakta i denne skattesaken nå kommer på bordet, sier SVs Kari Elisabeth Kaski, medlem finanskomiteen på Stortinget, til Klassekampen.

– Vi kan ikke forlange at de som er blitt feil skattlagt, selv skal lese Lignings-ABC og så kreve rettigheter. Dette er noe fagfolkene innen skatt selv må ta tak i, finne ut av og sørge for tilbakebetaling for dem som er blitt feil skattlagt, sier Kaski.

Finansdepartementet har bekreftet overfor Klassekampen at praktiseringen av pendlerregelverket lenge har vært feil, og at det nå blir rettet opp etter at EUs kontrollorgan påpekte feil.

– Pendlerreglene ble tidligere praktisert slik at det ble stilt strengere krav til reisehyppighet for å oppnå pendlerfradrag når en person pendlet fra arbeid i Norge til hjem i andre EØS-land enn når man pendlet den andre veien, det vil si fra arbeid i andre EØS-land til hjem i Norge, skriver senior kommunikasjonsrådgiver Helene Megaard i Finansdepartementet til avisen.