Suksess for 3+3-arbeidstid

Den tradisjonelle femdagers arbeidsuka kan stå for fall. Tre dager på og tre dager av er den nye trenden i Sverige, skriver Dagsavisen.

Det er i eldresektoren i Sverige at den nye arbeidsdelingsmodellen er blitt utviklet. Den går ut på at hver ansatt jobber tre dager, har tre dager fri, jobber tre dager, har tre dager fri, og så videre gjennom hele året. På denne måten slipper arbeiderne unna den fjerde og femte arbeidsdagen i uka, som av mange oppfattes som slitsomme og utmattende. Tanken er at sykefraværet skal reduseres ved at trivselen økes. Og ifølge det danske tidsskriftet Arbejdsmiljø har ordningen allerede båret frukter: Sykefraværet har gått ned med 68 prosent på de svenske arbeidsplassene som har tatt i bruk denne ordningen. Det er først og fremst i yrker med helgearbeid at 3+3-ordningen er prøvd ut, da spesielt i helsesektoren. Hvis du er med på arbeidstidsordningen må du nemlig regne med helgejobbing. I ordningen skal man jobbe en halvtime mer om dagen. Til gjengjeld blir ett arbeidsår bestående av 180 dager mot 225 med gjeldende ordning. Likevel tror forskere at ordningen skal være gunstig også for bedriftseierne. Arbeidsgivere har tradisjonelt vært forsiktige med å sysselsette folk i helgene på grunn av overtidslønninger. Men her kan arbeidsgiverne innkassere en stor gevinst: I 3+3-ordningen får man like mye betalt om man jobber hverdag eller helgedag. Dessuten kan bedrifter som normalt står stille i helgene øke produksjonen sin til helgene, med den profitt det innebærer. I tillegg til det ventede fallet i sykefraværet, skriver Dagsavisen.