Kald drikke kommer godt med på en varm dag i Mahawewa, nord for Colombo på Sri Lanka. En ny studie viser at klimaendringene kommer til å koste 38 billioner dollar per dag på verdensbasis innen 2050. Foto: Eranga Jayawardena / AP / NTB.
Kald drikke kommer godt med på en varm dag i Mahawewa, nord for Colombo på Sri Lanka. En ny studie viser at klimaendringene kommer til å koste 38 billioner dollar per dag på verdensbasis innen 2050. Foto: Eranga Jayawardena / AP / NTB.

Studie: Klima-skader bikker 38 billioner dollar per år innen 2050

Skader på landbruk, veier og helse som skyldes klimaendringer, kommer til å koste oss 38 billioner dollar per år innen 2050, viser en tysk forskningsrapport.

Et tall som helt sikkert kommer til å stige fordi det slippes ut stadig mer drivhusgasser, ifølge den statlig støttede studien.

Forskerne fra Potsdams institutt for klimapåvirkning (PIK) har beregnet at klimaendringene vil sluke 17 prosent av verdensøkonomiens BNP fra midten av dette århundret.

– Det koster oss mye mindre å beskytte klimaet enn ikke å gjøre det, sier en av forskerne bak studien, Leonie Wenz.

For eksempel vil det å sørge for å nå 2-gradersmålet koste mye mindre enn ikke å gjøre det, viser rapporten.

Mens tidligere studier har konkludert med at enkelte land vil tjene på klimaendringene, viser denne at de aller fleste vil tape på det. Verst ser det ut for de fattige utviklingslandene.

Forskningen er basert på anslåtte temperatur- og nedbørstrender, men tar ikke hensyn til ekstremvær eller andre klimarelaterte katastrofer som skogbranner eller stigende havnivå.