Strømnettet bør fornyes raskere

Det norske strømnettet fungerer stort sett meget bra, men det bør fornyes raskere. Hvis ikke det skjer, vil det gå ut over leveringssikkerheten i årene framover. Det kan få alvorlige konsekvenser, konkluderte ekspertpanelet på energitorget på Eliaden onsdag.

-Med dagens tempo vil det ta 150 år å fornye nettet, mens levealderen for de fleste komponentene i nettet er 30-70 år, lød en av advarslene. Mange av komponentene er snart på gamlehjem og bør skiftes ut raskt. -Om 2-5 år vil problemene i nettet melde seg med økende styrke, og vi forventer at investeringene i nettet vil øke de nærmeste årene, opplyste markedsdirektør Trond Hallberg Olsen i ABB som er klar til å øke leveransene. Adm. direktør Steinar Bysveen i Energibedriftenes Landsforening (EBL) etterlyste bedre insentiver for investeringer i nettet, og NVEs representant Nils Martin Espegren fortalte at den nye modellen for regulering av nettet blir bedre enn den gamle. Det nye regelverket kommer på plass neste år. Norske everk og nettselskaper har en stor jobb foran seg. I Agder-fylkene vil det ta 50 år å fornye og forbedre nettet, opplyste direktør Erik Boysen i Agder Energi. Selskapet fikk hard medfart etter vinterens strømbrudd på Sørlandet forårsaket av kraftig snøfall og ising på linjene. F.eks var Arendal by mørklagt i 3-4 timer. -Vi er i full sving med å utbedre nettet for å stå bedre rustet framover, men det er ikke mulig å garantere 100 prosent leveringssikkerhet under alle typer værforhold, konluderte Boysen. Debatten på energitorget ble ledet av Kristian M. Pladsen som er kommunikasjonsdirektør i EBL.