Foto: Trond Joelson

Foto: Trond Joelson

Strømkrisen skaper store utfordringer for byggevareindustrien

Strømkrisen som rammer store deler av landet har skapt mye hodebry for landets husholdninger, men det er viktig å huske på at dette også rammer en rekke virksomheter hardt. Mange selskaper innen byggevareindustrien sliter nå med rekordhøye strømregninger, noe som går utover fortjenesten, investeringsmulighetene og er noe som kan ramme en rekke arbeidsplasser.