Strålevernet oppfordrer til radonmåling hjemme

Hvert år dør rundt 300 nordmenn av lungekreft forårsaket av den radioaktive gassen radon. Likevel sier to av tre at de ikke har planer om å sjekke boligen for radonnivå.

Fakta om måling av radon i boliger

* Det er umulig å forutsi om en bolig har et radonproblem, så Statens strålevern anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt.

* Radon måles i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april, over minst to måneder.

* Det måles i minst to oppholdsrom i boligen, for eksempel stue og soverom. Har boligen flere etasjer måles minst et oppholdsrom i hver etasje.

* En rekke firmaer tilbyr radonmåling, ved hjelp av sporfilmer eller et elektronisk radonmåleapparat, som kunden plasserer ut selv.

* Noen steder tilbyr kommunen radonmålinger, ofte til en fordelaktig pris.

(Kilde: Statens Strålevern ) (©NTB)

Vinter er sesong for å sjekke radon i boliger, og Statens strålevern går aktivt inn for å få flere til å målet nivået hjemme. Flere lungekreftdødsfall er forårsaket av radon enn av passiv røyking. I en undersøkelse fra i fjor svarte 22 prosent at de hadde målt nivået i boligen, 11 prosent hadde planer om å måle, mens hele 65 prosent ikke hadde tenkt å sjekke radonnivået.

– Det har vært en økning i bevisstheten rundt radon, men det er absolutt mange flere som burde foreta en måling, sier seniorrådgiver Bård Olsen i Strålevernet til NTB.

På nettsidene til Norges geologiske undersøkelse (NGU) ligger det kart som viser hvor i Norge det er moderat, høy eller svært høy risiko for radon. Olsen påpeker at boliger i områder med lavest risiko også bør sjekkes:

– Vår generelle anbefaling er at alle bør måle hjemme, kanskje med unntak av dem som bor fra tredje etasje og høyere i boligblokker.

Enkelt gjort

Olsen påpeker at en radonmåling ikke krever masse ressurser:

– Vi har inntrykk av at folk lar være å måle enten fordi de ikke kjenner til helserisikoen og hva radon er eller fordi de tror det er dyrt og komplisert å få det gjort. Men det er faktisk fullt overkommelig, det koster ikke mer enn 400-600 kroner, du kan bestille utstyr fra firmaer eller kommunen du bor i og foreta målingen selv, sier han.

Målebrikker legges i oppholdsrom, minst en brikke i hver etasje, og måler radon i innelufta over to måneder imellom oktober og april. Så sendes målebrikkene til laboratorium for avlesing. Vinterhalvåret er fyringssesong. Hvis det er sprekker i byggegrunnen, varmere inne enn ute og dårlig ventilasjon kan det trekke radongassen inn og føre til oppkonsentrasjon over tid.

– Hvis nivåene er for høye finnes det flere tiltak for å fikse det, sier Olsen.

Må gjøres i leiebolig

Olsen sier at et mindretall av dem som ikke sjekker, trolig frykter at de må flytte eller at boligen mister verdi om de måler høy radonkonsentrasjon innendørs.

– Det er ikke tilfelle. Har du målt radonnivået er du forpliktet til å opplyse om det hvis du skal selge boligen. I dag er dette noe mange boligkjøpere etterspør, så å ha gjennomført en måling og eventuelt ha gjort nødvendige tiltak kan slå positivt ut. Det er også viktig å være klar over at om man leier ut eiendom skal det være foretatt en måling der.

Radonnivåene skal holdes så lave som mulig, og tiltak anbefales når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 becquerel per kubikkmeter. Radonnivåer skal alltid være lavere enn 200 Bq/m³.

– Tiltakene som er aktuelle er å tette sprekker og endre trykket, eventuelt ventilasjonstak i byggegrunnen og boligen. Det vanligste er å installere et såkalt radonsug eller en radonbrønn, noe som koster fra 25.000 til 50.000 kroner, sier Olsen.