Storutbygginger rundt hovedstaden

Det enorme boligpresset mot Oslo har gjennom lengre tid ført til økende interesse og dermed økte boligpriser rundt hovedstaden. Tirsdag ble det klart at det nå åpnes opp for en storutbygging i Ski.

Statsråd Jan Tore Sanner har godkjent en stor del av kommunedelplanen for Ski Øst, som skal kunne gi opptil 6.000 nye boliger i kommunen. Dette vil bety en enorm utvikling for en av de større nabokommunene til Oslo og vil alene stå for en stor verdiskapning for Akershus-kommunen. Det er ikke rart ordføreren jubler etter vedtaket i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Med utbyggingen av Follobanen, som fører til at Ski kun vil ligge få minutter unna Oslo sentrum, er dette området sør for Oslo virkelig i ferd med å endre seg, noe som også vil vise seg i prisutviklingen i årene som kommer.

Det at områdene rundt hovedstaden er i kraftig utvikling, er selvsagt ikke overraskende. Selv om veldig mange ønsker å bo sentralt i Oslo, gjelder dette ikke alle. Med de stadig økende prisene i Oslo, blir mange tvunget til å velge en bolig i en av nabokommunene. Mange som har bodd i Oslo ønsker også å flytte ut av byen når de skal stifte familie. Flere kommuner har merket dette presset gjennom flere år. I Bærum har man selvsagt vært gjennom en vekstperiode i flere tiår og det er ikke nok boliger i denne delen av Akershus, og med de høye prisene vi finner her, er det stadig flere som da heller velger å se mot Follo og Romerike. Nettopp Romerike har vært gjennom en enorm utvikling de senere årene, og denne veksten rammer nå også i høy grad Øvre Romerike. Nedre Romerike har lenge vært gjennom en kraftig endring, og dette har også spredd seg videre utover. Det er likevel slik at prisnivået i deler Romerike og Follo er langt under hovedstaden. I årene fremover vil det fortsatt være et relativt stort prisgap mellom Oslo sentrum og områdene rundt. Prisnivået i Oslo har selvsagt ikke nådd taket, og vil øke ytterligere i årene fremover. Man vil ikke klare å bygge nok til å ta unna etterspørselen. Dermed vil flere velge å bosette seg utenfor byen, som vil føre til en økning i prisnivået også i randkommunene – men man vil ikke ta igjen Oslo. Det vil imidlertid kunne føre til at man stadig vil se en utvikling enda lengre ut fra storbyen.

Selv om hele Akershus vil kunne se frem mot en vekstperiode i årene som kommer, vil det være til dels store ulikheter i utviklingsmønsteret. Den store forskjellen for de som vil få en kraftig vekst til de som vil oppleve en mer moderat vekst, er om området ligger i nærheten av jernbanen. Ligger man for langt unne skinnegående kollektivtrafikk, vil man ikke kunne konkurrere med beliggenheten til de som gjør nettopp dette. Slik skal det også være - de store vekstområdene skal komme i nærheten av kollektivknutepunktene. Det vil ikke være mulig å bygge ut veinettet i så stor grad at det vil kunne opprettholde kapasiteten opp mot befolkningsøkningen i fylket.