Hilde Widerøe Wibe, administrerende direktør i Norske Trevarer. Foto: Norske Trevarer

Hilde Widerøe Wibe, administrerende direktør i Norske Trevarer. Foto: Norske Trevarer

Stortinget bør bruke krisen til å spare strøm

En krise er også en mulighet. Utover akutt støtte til å betale strømregningen i dag bør norske politikere bruke strømkrisen til å investere stort i å bytte norske husholdningers vinduer. I Norge trenger en halv million boliger bygget mellom 1945 og 1980 oppgradering.

Innlegg av:

Hilde Widerøe Wibe
Administrerende direktør i NHO-foreningen Norske Trevarer

Årtier med lav strømpris har gjort Norge til en strømsløsenasjon. Det ser vi på vinduskvaliteten. Vinduer står for opp til 40 prosent av varmetapet i bygninger, men det har vært lett å lukke øyene for dette med de lave strømprisene. Dette må det bli slutt på.

Vindusprodusentene som er organisert i bransjeforeningen Norske Trevarer er i kontakt med mange som ønsker å bytte vinduer, men som ikke har råd til å ta hele huset på en gang, slik de eksisterende støtteordningene i regi av Enova krever. For strømsparepotensialet ved å skifte ut eller restaurere vinduer i gamle bygg er vanvittig stort. Da er det synd at det ikke eksisterer offentlige støtteordninger som kan avhjelpe de som på sikt ønsker å redusere strømregningen.

Strøm å spare = penger å spare
En gjennomsnittlig enebolig har ca. 15 til 20 vinduer, og et lavenergivindu koster knapt tusenlappen mer enn et ordinært tolagsvindu. Koster det 10.000 kroner for et nytt vindu inkludert montering, kan utskiftning av alle vinduer komme opp mot 200.000 kroner.

Energibesparelsen vil variere basert på bolig og sted, men skifter du et vindu produsert på 70-80-tallet med et lavenergivindu produsert i dag reduseres varmetapet gjennom vinduet med ca. 70 prosent. Legger vi til grunn en strømpris på to kroner per kWh, sparer du 8000 kroner i året med bolig sør i landet, eller hele 10.000 kroner nord i landet.

Løypa er oppgått
I Danmark har vindusbransjen og myndighetene gått sammen om å utvikle verdens strengeste energikrav til vinduer. Med en tilhørende støtteordning er resultatet en storstilt utskiftning av gamle vinduer. Vinduenes energi-yteevne skal opp 75 prosent, og danske myndigheter bidrar med 25-30 prosent tilskudd til husholdningene for den massive utskiftningen.

Her til lands må du bo i Bærum kommune for å få støtte til å bytte vinduer. Det er supert for bæringene, men det er for galt at det er bare de som nyter godt av dette.

Nødløsning og krisepakke løser ikke problemet når alt tyder på at høye strømpriser har kommet for å bli, sommer som vinter. Vi kan ikke fortsette å pisse i buksa for å holde varmen. Krisen bør brukes til å legge om støtteordningene for å få oss til å bli en vindusbyttende strømsparenasjon. Nå trenger vi engasjement fra Stortinget, som nå behandler Energimeldingen, slik at får sikret en langt bedre offentlig tilskuddsordning for hele landet.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.