Bransjestandarden for smittevern er oppdatert. Illustrasjonsfoto: Stefan Offergaard

Stort informasjonsbehov etter nye korona-utbrudd - her finner du oppdatert smittevernsveileder

Byggenæringens Landsforening har oppdatert bransjestandarden for smittevern.

Administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL). Foto: BNL

Korona-smitten har blusset opp flere steder i landet og myndighetene strammer inn. Det har ført til stor pågang etter informasjon om smittevern og karantebestemmelser fra bransjen, melder Byggenæringens Landsforening (BNL).

– Det er svært viktig at det gode smittevernsarbeidet fortsetter, sier BNL-sjef Jon Sandnes til bransjeforeningens nettsider.

Onsdag oppdaterte BNL bransjestandarden som er utarbeidet i tråd regjeringens politikk om å kombinere smittevern med å gradvis åpne samfunnet opp og holde hjulene i gang.

Standarden bygger på forskrift om smitteverntiltak under koronautbruddet (covid-19-forskriften) og råd fra Folkehelseinstituttet.

BNLs bransjer har også utarbeidet egne smittevernsveiledere for håndtering av byggevarer, transport og for håndverkere som er på serviceoppdrag ute hos kunder.

Har jobbet godt

Ifølge Jon Sandnes har bransjen tatt smittevern på alvor etter koronautbruddet.

– Vårt inntrykk er at næringen har hittil jobbet godt når det gjelder smittevern. Jeg har full forståelse for at dette er krevende, men helt nødvendig. Vi er helt avhengig av at bedrifter fortsetter å prioritere dette svært høyt, sier Sandnes.

Han viser til at det ikke er tiden å slappe av nå som vi ser en generell økning i smitten flere steder i landet.

– Vi må så langt som mulig etterstrebe oss å unngå å komme i en situasjon hvor prosjekter eller produksjon må stoppe opp på grunn av smitte. Det fordrer at hele næringen fortsetter å følge smittevernsrådene, sier han.

Avgjørende med økt testkapasitet

Sandnes mener også at det er helt avgjørende med økt testkapasitet nå som smittet er på vei opp.

– Det er bra at testkriteriene endres slik at man ikke trenger legeerklæring, men viktig at kapasiteten økes raskt, sier han.

Du finner oppdarterte smittevernsveiledere og annen informasjon her.