Størst økning i Stavanger

Stavanger hadde landets høyeste prisvekst for brukte borettslagsboliger i fjor. Gjennomsnittsverdien gikk opp med 491.000 kroner. Det tilsvarer en økning på 35 prosent. Dette går fram av fersk statistikk fra NBBL.

Direktørene for de to boligbyggelagene i byen sier at de høye boligprisene gir positive signaler. Prisøkningen på boliger er et uttrykk for at hele regionen er inne i en god periode. Vi har høy sysselsetting, lønnsvekst og får økt kjøpekraft i befolkningen. Vi opplever økt tilflytting til storbyområdet rundt Stavanger. Industrien går så det suser, med oljeindustrien i førersetet. Antall konkurser sank med 16,5 prosent i fjor, mens det ble etablert 14 prosent nye bedrifter, sier direktøren for Stavanger Boligbyggelag, Knut Øxnevad Soma. Hans kollega i Hetland Boligbyggelag, Sigurd Sivertsen, legger vekt på at boligbyggelagene også har kunnet tilby kjøpere nye finansieringsmodeller, med lengre avbetalingstid, lavere innskudd og lav rente. - Dette har gitt boligkjøpere mulighet til å komme seg tidligere inn på boligmarkedet enn bare for noen år siden, sier Sivertsen. Boligbyggelagssjefene sier at Stavanger har hatt et oppmagasinert behov for boliger etter en tidligere periode da det var dårligere tider og lavere boligproduksjon. Dette gir seg nå utslag i stor etterspørsel på dagens marked, men de tror ikke at dagens høye produksjon - med nesten 1.200 boliger i året - vil kunne vare ved når det oppmagasinerte behovet avtar. - Da vil sannsynligvis etterspørselen avta noe, og prisene flate ut mot en økning på bare 10 12 prosent. Dette vil nok skje i løpet av et år eller to, tror både Knut Øxnevad Soma og Sigurd Sivertsen. De understreker at borettslagsboliger fortsatt er prisgunstige i Stavangers boligmarked totalt sett.