Strøm Gundersen har fått i oppdrag å bygge om Kommunegården i Sandvika for Bærum Kommunale Pensjonskasse. Illustrasjon: Insent

Storkontrakt i Sandvika til Strøm Gundersen

AF Gruppens datterselskap, Strøm Gundersen har fått i oppdrag å bygge om Kommunegården i Sandvika for Bærum Kommunale Pensjonskasse.

Rivningen av eksisterende bygningsmasse er allerede igangsatt i en egen entreprise. Etter ferdigstilt riveentreprise er bygget strippet ned til betongdekker og søyler. Deretter skal Strøm Gundersen starte oppbygging av kommunegården, skriver AF Gruppen i en pressemelding.

Bygget vil ferdigstilt bestå av cirka 33.500 kvadratmeter BRA. Kommunegården skal etter ombygging ha en kapasitet på cirka 1.300 aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Det skal velges planløsninger og tekniske løsninger som gir kommunen et attraktivt arbeidsmiljø og et fleksibelt, arealeffektivt, tilpasningsdyktig og driftsvennlig bygg i leieperioden.

Kontrakten gjennomføres som en samspillsentreprise. Arbeidene er delt i to faser. Fase 1 er en prosjekteringsperiode med videreutvikling av forprosjektet. Fase 2 omhandler selve byggearbeidene.

Kontrakten vil ha en verdi på cirka 800 millioner kroner uten merverdiavgift.

Fase 1 - Samspill forprosjekt, starter i mai 2020 og avsluttes i oktober 2020.

Fase 2 - Samspill gjennomføring, starter i oktober 2020 og ferdigstilles desember 2022.

- Kommunegården er et viktig symbolbygg for Sandvika der det er satt høye krav til klima og fleksibilitet. Vi ser frem til å samarbeide med Bærum Kommunale Pensjonskasse og deres prosjektledelse fra Insenti på det som blir et spennende og omfattende prosjekt, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen i meldingen.