Storebrand selger Værdalsbruket til Gjelsten-selskap

Etter å ha eid skogseierselskapet Værdalsbruket i nesten hundre år, selger Storebrand nå til Fabritius Gruppen, et heleid datterselskap av Gjelsten Holding.

– Vi har vært eier av Værdalsbruket i nesten 100 år og er glade for å ha funnet en ny eier som ønsker å bevare og videreutvikle virksomheten på en god måte, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand i en pressemelding.

Storebrand har vært eier av AS Værdalsbruket siden 1935, og før transaksjonen har det vært eid av Storebrand ASA og Storebrand Livsforsikring AS i fellesskap.

Transaksjonen estimeres å bidra positivt med om lag 500 millioner kroner på Storebrand-konsernets resultat i 2. kvartal 2021, og bidra positivt med 2 prosentpoeng til solvensmarginen, opplyser selskapet.

Transaksjonen ventes å være gjennomført i slutten av mai måned.

Værdalsbruket er Norges nest største private skogseierselskap. Det ligger i Trøndelag og eier kalksteinsressurser, driver naturbasert turisme og er deleier i Inntre Holding AS, som er en stor trelastleverandør.