Store miljøgevinster å hente med enkle midler

Det er nå på tide at den glemte klimakjempen kommer frem i lyset for fullt. Den nye regjeringen har nå en unik mulighet til å kutte klimautslippene i byggenæringen samtidig som byggene vi bor i og bruker får en bedre standard. Men da må det fattes beslutninger om en ny kurs, og det må settes av penger til tiltakene.