Store investeringer i landbruket

Norske bønder brukte 8,5 milliarder kroner på nye jordbruksmaskiner, redskaper og bygninger i fjor.

Det viser inflasjonsjusterte tall fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning og Budsjettnemnda for jordbruket, ifølge avisa Nationen.

Med unntak av rekordåret 2008 må man over 20 år tilbake for å finne større investeringer i landbruket. Rundt halvparten av fjorårets investeringer gikk til traktorer, maskiner og jordbruksredskaper