Store forventinger til statsbudsjettet

Onsdag 8. oktober klokken 10 skal finansminister Siv Jensen presentere regjeringen Solbergs første skikkelige statsbudsjett - et budsjett der de får muligheten til å bygge opp hele budsjettstrukturen på egenhånd. Byggenæringen har mange saker de håper blir tilgodesett i statsbudsjettet for 2015.

Det er lenge siden næringslivet i Norge har vært såpass spente på et budsjett som de er før årets tall skal presenteres av Siv Jensen. Mange lovnader ble gitt før valgkampen, og det er mange løfter som skal innfris. Mange vil definitivt bli skuffet, men det er likefullt mange som forventer at det er deres ønsker som skal innfris.

Det er selvsagt en umulig oppgave for en ansvarlig regjering å imøtekomme alles ønsker – det finnes ikke nok penger i verden til å rekke over alt. Men selv om Siv Jensen trekkes i alle mulige retninger er det noe som absolutt bør komme om byggenæringen skal bli fornøyd. Ikke minst må det komme konkrete forslag om et ENØK-fradrag i private boliger, og muligens også signaler om det mer omfattende ROT-fradraget. Dessuten ønsker næringen at det kommer en nærmere avklaring rundt utbyggingsselskapet for vei, en reversering av permitteringsreglene og en justering av anleggsdieselen, som overraskende fikk et avgiftshopp i forrige budsjett. I tillegg forventer man selvsagt en videre økning innen vei- og baneinvesteringene, en økning av Husbankens lånerammer og så videre og videre.

Byggenæringen, med BNL i spissen, har fått en stadig sterkere stemme i det offentlige ordskiftet, og er blitt en maktfaktor å regne med i det norske samfunnet. Det har regjeringen Solberg tatt inn over seg, og mange av statsrådene har ved flere anledninger vist at de er villige til å lytte til hva næringen har å si. Nå gjenstår det å se om informasjonen og ønskene har sunket inn. Vil dette materialisere seg i konkrete tiltak og forslag i statsbudsjettet? Det skal bli spennende å følge fremleggelsen fra finansministeren - ikke minst er det stor spenning knyttet til hvor store inngrep de vil gjøre innen skattepolitikken. Det er her på forhånd innen visse kretser forventet relativt store justeringer, men sannsynligvis vil det for neste år bli heller mindre endringer.

For første gang på lenge vil det denne gangen også ligge an til en skikkelig finansdebatt i Stortinget, der det kan komme relativt store endringer etter at forslaget til de to regjeringspartiene er lagt frem. Som kjent er de avhengige av støtte fra Venstre og/eller Krf om de skal få flertall i stortingsalen. Det blir dermed ikke slik at det er fasiten som blir lagt frem på morgenen 8. oktober.