Store energiutbygginger

I tillegg til olje og gass, tenker vi først og fremst på vannkraftutbygging når det kommer til utnyttelse av energikilder i Norge. Men dette er nå i ferd med å endre seg - og denne utviklingen går raskt.

De senere årene har vi ikke minst sett en enorm utbygging av vindkraft her i landet. Det inngås stadig nye kontakter av både mindre og større utbyggingsfelt. Vi har selvsagt gigantutbyggingen som nå er i full gang med å bli realisert på Fosen - Europas største landbaserte vindkraftanlegg, men det er også andre større utbygginger på gang. Det er blant annet flere prosjekter på Vestlandet – og nylig ble det kjent at man skal bygge ut Guleslettene Vindpark i Sogn og Fjordane - en utbygging på 47 vindturbiner. Samtidig er den flere mindre prosjekter på gang og i planleggingsfasen rundt om i landet – og flere vil komme.

Norge har mange fordeler med tanke på utbyggingen av denne energikilden - og flere investorer ser på dette som en interessant sektor - både på kort og noe lengre sikt. Det er mange som ønsker denne rene kraften - blant annet internasjonale giganter som vil vise frem sine miljøambisjoner.

Det arbeides også mye rundt mulighetene for slike utbygginger offshore. Vindturbiner til havs har man jobbet med lenge, og her er det selvsagt et stort behov som venter på å bli utnyttet. Vi ser at dette nå kommer stadig nærmere – og det er flere aktører, også innen byggenæringen, som jobber aktivt inn mot dette potensialet.

En lignende utvikling ser vi innen utnyttelsen av solen. Det er en stor utvikling innen å ta i bruk solenergi - og solcellepanelene blir stadig mer effektive og avanserte. Samtidig går prisene på disse ned – og vi ser nå en rekke byggeprosjekter hvor dette blir langt inn på planleggingsstadiet – og stadig flere, både private og kommersielle utbyggere, velger å installere solcellepaneler på sine tak og fasader. Til tross for det nok mange tror, er Norge faktisk et godt sted å utnytte solenergi gjennom denne teknologien. Ved at panelene blir stadig mer effektive, er det også langt flere som vil velge å investere i denne typen satsinger. Det er også slik at dette ikke påvirker byggets visuelle utrykk på samme måte som tidligere. Det pågår et stort utviklingsarbeid i å gjøre panelene mer fleksible. Blant annet finnes det nå løsninger hvor solcellepaneler inngår i takstein – og dermed nesten ikke blir synlig.

Denne utviklingen vil utvikle seg med raske skritt fremover – vi er kun i startfasen med å ta i bruk denne teknologien – og nå går det raskt.

Nå er det ikke slik at de gamle energikildene vil forsvinne - langt ifra. Utnyttelsen av vår vannkraft har gitt Norge enorme fordeler- noe det også vil gjøre i lang tid fremover. Tilgangen til ren kraft både til privat og kommersiell bruk har vært avgjørende for Norges utvikling, og det vil det også være i mange år . Dette er en effektiv måte å produsere energi på – og denne kraften er ren. Nettopp dette er også årsaken til at vi nordmenn ikke har vært så bevisste på å spare energi – tilgangen på ren og billig kraft har vært stor. Men vi ser nå at holdningen er i ferd med å endre seg – og vi er mer villige i å investere i å kjøpe kraft også fra andre kilder.

Det er fortatt et stykke å gå innen å utnytte nye energikilder. Men vi ser allerede at en rekke av byggenæringens aktører har sett muligheten som ligger innen denne sektoren – ikke minst innen utbygging av vindkraft. Flere selskaper vil også melde seg innen både vindkraft og å utvikle gode sol-løsninger – både nye aktører og mer tradisjonelle selskaper som har vært i gamet lenge.

Samtidig ser vi nå også mange spennende vannkraftutbygginger- og ikke minst at man ruster opp eksisterende anlegg. Selskapene som satser innen energisektoren går noen spennende år i møte.