Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det er bedre å satse på tjenester som for eksempel skolemat i grunnskolen og utvidet gratis tannhelse enn økte stønader til familier. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

Støre: – Arbeidslinjen står for fall

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener økt engangsstønad ved fødsel og økt kontantstøtte og barnetrygd svekker folks motivasjon til å jobbe.

– Arbeidslinjen står for fall. Høyreregjeringen velger kontantytelser framfor tjenester, sier Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre til Aftenposten.

Støre kommenterer artikkelen avisen hadde lørdag, som viser at under borgerlig styre siden 2013, har det blitt mer lønnsomt for ikke-yrkesaktive kvinner å få barn og passe dem selv. På fem år har engangsstønaden ved fødsel mer enn doblet seg, den maksimale kontantstøtten per barn har økt betraktelig og barnetrygden har steget.

På spørsmål om utspillet er korrekt, siden regjeringen for eksempel har brukt store summer på å finansiere billigere barnehageplasser for folk med lav lønn, svarer Støre at han mener regjeringen behovsprøver velferden.

De tre forholdene partilederen mener truer arbeidslinjen er behovsprøving av velferdstjenester, kontante ytelser og store skatteskutt. Han mener at det ikke kan påvises at skatteskutt har noen sammenheng med investeringer i arbeidslivet og produktivitetsvekst.

– Det er avgjørende for finansieringen av velferdsstaten at folk jobber. Da må det lønne seg, sier Støre, som mener stønadene svekker folks motivasjon til å jobbe.