Garmo stavkirke på Maihaugen friluftsmuseum. Den ble antakelig bygget på 1200-tallet. I 2018 fikk kirken 85.000 besøkende. Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix

Stor økning i besøkstallet for stavkirker i Norge

Over 500.000 personer besøkte de 28 stavkirkene i Norge i fjor, en økning på 18 prosent fra 2016.

Stavkirkene regnes sammen med vikingskipene som vårt viktigste bidrag til verdenskulturarv, framholder Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA), som gleder seg over tallene, som viser antall betalende gjester, både norske og utenlandske.

– Det er grunn til å glede seg over tallene, som vitner om en betydelig interesse for å besøke disse unike kirkene, sier seniorrådgiver Cathrine Lillo-Stenberg i KA i en pressemelding.

Sterke tall

Gol stavkirke, Garmo stavkirke og Haltdalen stavkirke fikk til sammen 300.000 av de besøkende. Samtlige står i dag på museum.

Urnes stavkirke, som sannsynligvis sto ferdig mellom 1130 og 1140, hadde drøyt 20.000 besøkende. Kirken ble ett av de to første norske kulturminnene på UNESCOs verdensarvliste, sammen med Bryggen i Bergen.

Potensial

Men ikke alle stavkirker har gode besøkstall. De fem stavkirkene i Valdres fikk sammenlagt besøk av kun 4.272 personer i 2018.

– Her og flere andre steder er det potensial for langt høyere besøk, sier Lillo-Stenberg.

Stavkirkene er noen av de eldste byggverkene i Norge. Fortidsminneforeningen, som ble stiftet i 1844, og som i dag eier flere stavkirker, har reddet både stavkirker og steinkirker fra å bli jevnet med jorden. En av dem er Gol stavkirke, som i 134 år har stått rak og stødig på Norsk Folkemuseum i Oslo.