<p>Sweco arrangerte Swecodagen for femte år på rad.</p>Hans Kristian Ryttersveen i Sweco.Lisbeth Hammer Krog, ordfører Bærum kommune, holdt innlegg under konferansen.Ole Jacob Flæten, ordfører Skedsmo kommune, holdt innlegg under konferansen.Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.Tor Arne Midtbø, kommuneplansjef i Asker kommune, holdt innlegg under konferansen.

Stor interesse for Swecodagen

Rundt 190 påmeldte møtte onsdag opp hos Sweco på Vækerø, for å høre om attraktive nordiske byer og hvordan FNs bærekraftsmål kan implementeres i norske kommuner.

- Vi arrangerer Swecodagen for femte år på rad. Hensikten  er å sette byutvikling på dagsorden. Vi har hatt varierte temaer de siste årene, med alt fra Oslo 2070 og flytende bydeler til grønn byutvikling og smarte byer, sier kommunikasjonsdirektør Peter Hagen i Sweco til Byggeindustrien.

- I år drar vi flere av de tidligere temaene sammen til det vi kaller «den attraktive nordiske byen». Vi ser på hvorfor mange nordiske byer trekkes fram som  foregangseksempler. Samtidig ser vi på hvordan ulike kommuner skal møte utfordringer knyttet til befolkningsvekst, samtidig som de ivaretar FNs bærekraftsmål, legger han til.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Lokalene til Sweco var nærmest fullsatt under arrangementet.

Haster med tiltak

Ifølge Nordisk ministerråds satsingsområde «Norden i omstilling» er FNs 17 bærekraftsmål et viktig rammeverk når fremtidens byer skal utformes.

Administrerende direktør Grete Aspelund i Sweco, som åpnet arrangementet onsdag, beskrev bærekraftsmålene som verdens felles arbeidsplan for å bekjempe alt fra fattigdom til klimaendringer.

Hun la til at FNs nylig utgitte klimarapport viser at det haster å finne riktige tiltak.

- Vi må finne svar på hvordan vi kan jobbe med økt konkurransekraft og samtidig ivareta behovet for bærekraftige løsninger. Det handler om å ta vare på behovet til mennesker som lever i dag, samtidig som vi ikke reduserer mulighetene til de etter oss, sa Aspelund.

Hun påpekte at urbanisering er vår tids sterkeste trend.

- Den gjelder også i Norge. Skyggesiden er at byer står for uproporsjonal del av klimautslippene i tillegg til sosiale problemer, sa Aspelund.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Administrerende direktør Grete Aspelund i Sweco åpnet arrangementet onsdag.

Attrative byer

Samtidig understreket Sweco-sjefen at nordiske byer trekkes fram som urbane samfunn til etterfølgelse. Tillit til styresmakter, åpenhet, likhet, kvalitet på offentlige tjenester og fokus på teknologi og miljøvennlig transport, skal blant annet være faktorer som bidrar til at nordiske byer blir ansett som gode å leve i.

I 2017 fikk Sweco i oppdrag av kommunal- og moderniseringsdepartementet å kartlegge hva som gjør nordiske byer attraktive og hvordan de forblir attraktive i fremtiden.

Hans Kristian Ryttersveen

- De store spørsmålene er hvordan vi kan bedre byenes attraktivitet og samtidig sikre bærekraftig utvikling. Vi har med 18 nordiske kommuner i prosjektet, med ulike utfordringer. De setter agendaen og bestemmer hva som skal fokuseres på, mens vi støtter og bistår med faglige råd. I tillegg skal vi skape synergier mellom de ulike kommunene, sa prosjektleder Hans Kristian Ryttersveen i et innlegg.

Bistår kommuner

Han påpekte at det er en stor utfordring for kommunene å tilby gode tilbud for stadig flere innbyggerne, samtidig som de skal imøtekomme FNs bærekraftsmål.

I prosjektet bistår derfor Sweco kommunene med å sette sine lokale mål opp mot bærekraftsmålene.

- Byene selv lager handlingsplaner som møter spesifikke lokale utfordringer. De skal gjennomføre testprosjekter utover i 2019, og vi hjelper med å måle hvordan innsatsen fungerer. Til slutt skal vi bistå i å utvikle en felles nordisk strategi for økt attraktivitet, bærekraft og konkurransekraft. Intet mindre. Det har vi ikke klart ennå, men det kommer i slutten av 2019, sa Ryttersveen.

- Viktig arbeid

Styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

Styreleder Gunn Marit Helgesen i kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) roste prosjektet.

- Det er et stort tema, og viktig arbeid. Norge har forpliktet seg til Bærekraftsmålene og Agenda 2030, og det får betydning for norske kommuner. Det virker som noen tror det bare er å knipse med fingrene og så er det gjort. Sånn er det ikke, sa hun i sitt innlegg. 

- Vi skal jobbe etter bærekraftsmålene, men det er enorme forventinger til hva kommunene skal klare. Derfor må vi jobbe sammen og tenke helhetlig. Det mener jeg kommunene er gode til, la hun til.

Frivillig arbeid

Helgesen påpekte imidlertid at det er frivillig at kommunene skal lage planer i tråd med bærekraftsmålene.

- Staten har ikke sagt at kommunene skal implementere dem, men det er helt åpenbart at de er avhengig av at kommunene leverer på dette. I alt 84 prosent av norske kommuner sier også at de ser på bærekraftsmålene som et viktig i arbeidet de gjør. Kommunene er gode samfunnsutviklere, men de kan ikke gjøre denne jobben alene. Når de skal innlemme bærekraftsmålene i sine planer, har de et behov for å oversette målene ned til konkrete handlinger. Derfor er det flott at Sweco jobber med dette, sa hun.