Slik skal skolen se ut når den står ferdig. Illustrasjon: Stoltz

Stoltz Entreprenør bygger ut Tertnes vgs

Stoltz Entreprenør AS er tildelt kontrakten for oppføring av et større tilbygg på Tertnes videregående skole samt rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.

Administrerende direktør Per Christian Stoltz sier prosjektet passer selskapets kompetanse godt.

— Dette er et spennende oppdrag som kombinerer nybygg og rehabilitering, og det er noe vi er dyktige på, sier Stoltz i en melding.

Dagens tilbud på studiespesialiserende utdanningsprogram i Åsane bydel skal samles på Tertnes Videregående skole. Oppdraget omfatter et tilbygg på ca 5.500 m2, en dobling størrelsesmessig.

Det skal bygges en ny idrettshall med tilhørende garderobeanlegg. Det skal også reises en ny fløy som skal inneholde undervisningsrom og auditorier hvor elevene undervises i realfag. Utomhus skal det lages ny tilkomstvei til tilbygget. Som en del av dette skal det opparbeides nye parkeringsplasser for bil, moped og sykkel. Flere rom i eksisterende bygg skal gjennomgå en oppgradering, samt at det skal bygges nytt storkjøkken som vil fungere som kantine for hele skolen.

Stoltz er i endring og prosjektet skal gjennomføres etter LEAN-metodikk. Dette innebærer involvering av samtlige parter i byggeprosjektet, hvor alle prosesser planlegges i felleskap med bakoverplanlegging. Vi starter med kursing på de involverte underentreprenørene for å danne grunnlag for en god gjennomføring av prosjektet.

Under byggeperioden vil skolen være i full drift. Sammen med Tertnes VGS skal Stoltz Entreprenør, i lag med sine UE, finne gode gjennomføringsmetoder som reduserer påkjenningen til skolen.

Kontrakten har en verdi på 122 millioner kroner eks mva. Arbeidene vil starte opp i januar 2017 og skal være ferdig til skolestart høsten 2018.