Stillasentreprenørene inviterer hele bygge- og anleggsbransjen til Stillasdagene 9. – 10. september: Fra venstre Einar Danielsen, Mandal Stillasutleie AS, Svein Brunvatne, Sem Sikkerhet AS, Fredrik Myge, Beerenberg, Marianne Gussiås, SEF, og Geir Gule Christiania Stillas AS. Foto: Leo Nygænen

Stillasdagene 2015 utfordrer entreprenørene

- Vi skulle gjerne hatt flere entreprenører og byggmestere som deltakere på Stillasdagene 9. – 10. september i Stavanger, sier Geir Gule i Stillasentreprenørenes forening.

– Byggebransjen har generelt høy fokus på HMS, men vi stillasentreprenører har en følelse av at mange hovedentreprenører og byggmestere ikke er så opptatt av stillas og sikring ved arbeid i høyden når byggeprosjekter planlegges. Det legges, slik jeg ser det, for liten vekt på å hensynta bruk av stillas. Fra 1. januar 2016 trer i kraft ny forskrift for stillas med til dels store endringer i forhold til dagens forskrift, opplyser Gule.

- Vi ønsker oss en enda bedre dialog med våre oppdragsgivere! Stillasdagene er en glimrende anledning til å gi alle parter oppdatert kunnskap og innsikt i hva stillasbransjen kan bidra med for å sikre og effektivisere produksjonen, sier Gule. Han berømmer samtidig Arbeidstilsynet for god deltagelse og stort engasjement.
– Bransjen er helt avhengig av å ha god dialog med våre tilsynsmyndigheter, både onshore og offshore. Jeg er ikke i tvil om at vi alle har samme mål, men vi trenger også å møtes for å diskutere de utfordringer vi har i bransjen når det gjelder arbeid i høyden. På Stillasdagene vil vi bl.a. ta opp sikring av stillas mot offentlig vei, ny standard for fallsikring, samt seriøsitetsproblematikken.
På programmet står også presentasjon av gigantprosjektet Johan Sverdrup i regi av Statoil. Konsernsjef Tove Helen Tyberø i Bilfinger Industrier Norge AS kommer med den spennende programtittelen «Usikre tider – sikker drift», konsernsjef Morten Walde i Billfinger slår til med «Tidene er alltid gode for dem som tenker nytt». Konferansen kan også lokke med en stor leverandørutstilling.
Stillasdagene arrangeres på det nye storhotellet i Stavanger, Clarion Hotel Energy 9. – 10. september.