Etter en tøff tid for byggenæringen på Vestlandet begynner aktørene å se at det kommer bedre tider.

Etter en tøff tid for byggenæringen på Vestlandet begynner aktørene å se at det kommer bedre tider.

Stigende optimisme etter et tøft år i vest

2023 var et tøft år for byggenæringen på Vestlandet. 2024 er også et tøft år, men flere aktører ser lysninger fremover.