Det kan bli trafikkproblemer på E18 ut av Oslo vestover de nestye ukene. Foto: Frederik Ringnes / NTB
Det kan bli trafikkproblemer på E18 ut av Oslo vestover de nestye ukene. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Sterkt redusert kapasitet på E18 i sommer

Trafikken på E18 i sommer vil påvirkes av rehabiliteringen av Bygdøylokket og Sjølystlokket i Oslo.

Arbeidene ved Sjølyst i Oslo starter opp i løpet av uke 27, og det er planlagt ferdig i løpet av uke 32, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Skiltet omkjøring skjer via Ring 3. Byggeleder Øyvind Sæther i Statens vegvesen oppfordrer til å la bilen stå og i stedet reise kollektivt, gå eller sykle. E18 vil ikke være helstengt, men med kun ett kjørefelt i hver retning.

– Nå starter vi på den fasen av prosjektet som vil påvirke trafikkavviklingen mest. Vi skal grave oss ned og gjennom E18 på tvers for å legge ned ny betongkulvert for Hoffselva. Dette er et omfattende arbeid, sier Sæther.

Han forteller at det skal jobbes døgnkontinuerlig for å komprimere arbeidsperioden mest mulig. Samtidig er han klar på at det kan bli store trafikale problemer i området som følge av arbeidet.

Sykkeltraseen på Sjølyst må i juli midlertidig legges om som følge av arbeidene. Omkjøringingen blir smalere, og syklende oppfordres til å senke farten av hensyn til gående. Den midlertidige traseen går sør for dagens trasé fram til oktober.

Fra midten av august skal det arbeides med å redusere skader i betong og å skifte ut elektriske installasjoner, tavler og skilt. Dette arbeidet skal gjøres på natten. På natten vil det kjøres toveis trafikk i ett løp, mens på dagtid vil begge løp være åpne.

Fra starten av juli og ut i august blir det sterkt redusert fremkommelighet på E18 ved Sjølyst i Oslo.