Sterk vekst i boligbygging

Foreløpige tall tyder på at boligbyggingen var markant høyere i januar-mars 2011 sammenlignet med samme periode året før, viser nye tall fra SSB.

Antall igangsatte boliger gikk opp med 39 prosent, mens bruksareal til andre bygg enn boligbygg gikk opp med 14 prosent.

Det ble gitt igangsettelsestillatelse for 7 558 nye boliger i januar-mars i år, en oppgang på 2 108 boliger sammenlignet med samme periode i fjor. I alt ble det satt i gang nesten 2,6 millioner kvadratmeter bruksareal, en oppgang på 24 prosent.

I januar-mars ble det registrert igangsatt 1,2 millioner kvadratmeter bruksareal til næringsbygninger. Dette er 13 prosent mer enn i samme periode i fjor.

Fritidseiendommer, garasjer med mer gikk tilsvarende opp 16 prosent. Igangsatt bruksareal til annet enn bolig gikk i alt opp 14 prosent.